Te kitöltötted már a 220-as nyomtatványt? Pedig közeleg a határidő!

Tehát a 220-as nyomtatvány a becsült jövedelem nyilatkozata (Declaratie privind venitul estimat/norma de venit). Ebben jelented le az aktuális évre megtippelt, vagy megbecsült bruttó jövedelem, költség és nettó jövedelem összegét. A leadási határideje pedig január 31-e.

 

Kitöltési lépések:

 

1. Az ANUL mellett lévő rubrikákba az aktuális évet kell írnod, ami jelen esetben 2018.

2. Az I-es számú részbe (DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI) kerülnek a személyes adatok, mint a név, a pontos lakcím, a postai irányítószám és az elérhetőségek.

 

Amire nagyon figyelj: a „Cod numeric personal” sorába a személyi számot kell beírni, nem a vállalkozás bejegyzési számát, mivel nem jogi személyről van szó.

 

3. A II-es számú részbe (DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ) kell írnod a vállalkozásod adatait.

3.1 Categoria de venit – itt azt kell bejelölnöd, hogy milyen tevékenységből származik a jövedelmed: 

  • activitatii de productie, prestari servici, comert (termelés, szolgáltatás, kereskedelem)
  • profesii liberale (szabadfoglalkozású tevékenységet végzők rubrikája, például ügyvéd, könyvelő, orvos stb.)
  • cedarea folosintei bunurilor (ingatlan bérbeadásból szerzett jövedelem; azt jelöli hány szerződést köt évente, vagy pedig turisztikai céllal adja bérbe az ingatlant)
  • activitati agricole (mezőgazdasági tevékenység)
  • drepturi de proprietate intelectuala (szellemi tulajdonjogból szerzett jövedelem, például fordító, tolmács, újságíró)
  • silvicultura (erdészet)
  • piscicultura (halászat)

3.2 Determinarea venitului net – melyik adózási forma alá esik (fix adós, valós rendszer alapján).

3.3 Forma de organizare – tevékenységi forma kiválasztása, például egyéni vállalkozás vagy nem jogi személyként bejegyzett közösség.

3.4 Obiectul principal de activitate – Itt kell megnevezned a főtevékenységedet, és ide kerül a bejegyzési száma is.

3.5 Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa – Vállalkozás vagy a bérbe adott ingatlan címe.

3.6 Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere A vállalkozás engedélyszáma.

3.7–8–9 A tevékenység megkezdésének, befejezésének, illetve a felfüggesztésének a dátuma (ha volt ilyen).

3.10 Număr zile de scutire – Azok töltik ki, akik mozgássérültként indítottak vállalkozást.

 

4. A III. számú részbe (DATE PRIVIND VENITUL ESTIMAT) kerül az éves bevétel összege, éves költség összege illetve a „Venit net estimat” sorba a két összeg különbözete.

 

5. A IV. számú részt (DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI/CURATORULUI FISCAL) akkor töltjük ki, ha nem személyesen visszük be a pénzügyre a papírt, hanem felhatalmazunk valakit.* Ide az ő személyes adatai kerülnek.

 

6. Az utolsó lépés pedig: a Semnatura contribuabil részbe kerül a vállalkozó aláírása.

 

*Ami nagyon fontos, hogy 2018-tól ezeket a nyilatkozatokat nem lehet személyesen bevinni a pénzügyre! Csak elektronikus úton lehet benyújtani.

 

Kötelező kitölteni azoknak:

 akik 2017-ben nyitották a vállalkozásukat, 

a bruttó éves jövedelmük meghaladta a 100 000 eurót, és

akiknek a jövedelem eltérése – az előző évhez képest – több lesz, mint 20 %.


Segíthetek még valamiben?

Várom hívásodat vagy e-mailedet az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

telefon: + 40 733 94 11 42

e-mail cím: office@contabnet.ro